nl / en

HI The Hague huisregels

De eerst huisregel is: maak plezier!

Daarnaast:

 • De minimale leeftijd om alcohol te consumeren tijdens een evenement van HI The Hague is 18 jaar. Bezoekers moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs waarop hun geboortedatum staat vermeld, dat zij op eerste verzoek moeten tonen.
 • Deze evenementen zijn uitsluitend voor studenten. Bij twijfel kan een geldig studentenidentiteitsbewijs worden gevraagd.
 • Toegang is alleen toegestaan met een geldig ticket dat is geregistreerd op je eigen naam.
 • HI The Hague is bevoegd om bezoekers preventief te fouilleren en hun (hand)tassen te controleren om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. Het bezit van glas, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, voedsel, (alcoholische) dranken en/of huisdieren is niet toegestaan.
 • Een ZERO TOLERANCE-beleid is van toepassing op alle evenementen van HI The Hague. Het bezit of verhandelen van (hard & soft) drugs is verboden. Bij enig bewijs van overmatig gebruik en/of bezit volgt inbeslagname van de drugs en/of wordt de overtreder met de drugs verwijderd van het evenement en overgedragen aan de politie.
 • Bezoekers van evenementen van HI The Hague betreden het evenement op eigen risico. HI The Hague aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade op welke grond dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit handelingen of nalatigheden van HI The Hague, personen in haar dienst, andere personen die op de locatie werken, of derden tijdens of in verband met het verblijf op de locatie, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van HI The Hague.
 • Bezoekers van HI The Hague moeten correct gekleed zijn. Het dragen van discriminerende kleding is niet toegestaan. Het ontbreken van kledingstukken en/of schoenen kan leiden tot ontzegging van toegang, afhankelijk van de eisen van het specifieke evenement.
 • HI The Hague behoudt zich het recht voor om (verdere) toegang te weigeren aan bezoekers in dronken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen.
 • Roken is niet toegestaan in overdekte ruimtes.
 • Het is niet toegestaan buiten de aangewezen toiletruimtes te urineren.
 • HI The Hague tolereert geen bedreigingen, misbruik, discriminatie, seksuele intimidatie en ander hinderlijk en/of beledigend gedrag.
 • Tijdens evenementen kunnen foto's en video's door ons worden gemaakt. Door deel te nemen stem je hiermee in.
 • Een aanwezigheid op sociale media wordt altijd op prijs gesteld, vooral je HI The Hague tagt en/of noemt! Het is echter niet toegestaan om professionele audio- of videoregistraties te maken voor pers of formele openbare evenementen zonder schriftelijke toestemming van de bestuursleden van HI The Hague.
 • Bij het betreden en verlaten van evenementen van HI The Hague mogen bezoekers geen overlast veroorzaken in de buurt.
 • Glazen/bekers mogen niet buiten het aangewezen evenementengebied worden meegenomen.
 • Tokens voor consumptie en evenemententickets kunnen niet worden terugbetaald.
 • Bezoekers dienen te allen tijde de instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings)personeel van evenementen van HI The Hague op te volgen.
 • Toegang tot het evenemententerrein wordt ontzegd aan bezoekers die zich niet houden aan deze huisregels en de algemene voorwaarden, zonder recht op vergoeding van tickets, eventuele servicekosten en/of andere kosten.
 • Het evenement en/of de line-up kunnen worden gewijzigd, verplaatst of geannuleerd in overeenstemming met de algemene voorwaarden.