Studentenbeurzen

Financiering

De meeste internationale studenten die studeren en wonen in Nederland, zullen zelf de kosten daarvan moeten dragen. Studenten uit lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte (EER) die collegegeld betalen, kunnen wel een lening daarvoor aanvragen.

Meer informatie: www.duo.nl/particulier/international-student