nl / en

De Haagse Kamer van Verenigingen

De Haagsche Kamer van Verenigingen (HKvV) is er voor alle studenten in Den Haag. Deze koepelvereniging, waarvan alle studentenverenigingen van Den Haag lid zijn, vertegenwoordigt de verenigingen en behartigt hun belangen bij de gemeente en de onderwijsinstellingen.

Voor studentenstad Den Haag

De visie van de HKvV is om het studenten- en verenigingsleven in Den Haag zo bruisend mogelijk te maken! Onder meer door te verbinden: de contacten en samenwerking tussen de verenigingen onderling en met betrokken partijen te verbeteren en te helpen faciliteren. Op deze manier draagt de HKvV bij aan het ontwikkelen van studentenstad Den Haag en aan de ervaring van studenten in Den Haag in het algemeen.

Studentenbestuur

Op dit moment bestaat het bestuur van de HKvV uit drie bestuursleden: Milou Braakhuis (voorzitter), Pepijn van Kouwenhoven (penningmeester) en Quintijn Vandepoel (assessor intern).

Feitjes

  • Er zijn 15 verenigingen aangesloten bij de Haagsche Kamer, die samen meer dan 1300 leden hebben.
  • Er wordt verdieping gezocht in thema's zoals studentenwelzijn, onder meer op het gebied van huisvesting studentenverenigingen, mentale gezondheid, alcohol en drugs.
  • Daarnaast is er aandacht voor het stroomlijnen van het protocol van de introductieweken voor de studentenverenigingen.
  • Plannen voor de nabije toekomst: acties voor een steeds veiliger, meer verbonden Den Haag. 

Voor studenten

Wij willen meer verenigen. Daarom verzamelen we signalen vanuit studentenstad Den Haag in deze opstartfase via studentenverenigingen. Wil jij iets delen met de HKvV? Stuur een email naar haagschekamervanverenigingen@gmail.com.