nl / en

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Op de KABK worden studenten opgeleid tot zelfstandige en zelfbewuste kunstenaars en ontwerpers die een onderzoekende mentaliteit verbinden aan een onderscheidend conceptueel en beeldend vermogen die met authentiek, diepgravend werk een rol van betekenis spelen in de discipline en de maatschappij.

Beeldend kunstenaars en ontwerpers hebben een kritische en onderzoekende mentaliteit, en geven door en in hun werk inzicht in en betekenis aan ontwikkelingen die zich lokaal, nationaal en wereldwijd afspelen. Met hun werk nemen ze een positie in binnen het artistieke discours en het maatschappelijk debat. Door hun verbeeldende kracht dragen ze bij aan kenniscreatie, innovatie en aan het individueel en collectief welbevinden.

De KABK leidt studenten binnen specifieke disciplines op tot kunstenaars en ontwerpers die media-onafhankelijk kunnen werken. Discipline-ondermijnende en discipline-overstijgende elementen in het curriculum leiden tot nieuwe vormen van kunst en design, die bijdragen aan het artistieke discours, aan de ontwikkeling van het werkveld en aan de samenleving.